AIR HANDLING UNIT WITH HEAT (ENERGY) RECOVERY

The Air Handling unit will be install with Pleat heat exchanger, Heat wheel... to save energy and supply the good Air indoor Quanlity. The range from 3000 to 50,000CMH

Các sản phẩm:

1. Fresh air handling unit - suspended type.

2. Fresh air handling unit.

Tên công ty liên kết

Công ty TNHH MTV EN-GREEN Việt Nam được thành lập nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm hàng đầu về tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh.