ENERGY RECOVERY VENTILATOR

Energy recovery ventilator, airflow 150-2000m3/h, exchange the heat and also absorp the humidity.Cross-flow aluminium heat exchanger, Efficiency 69-78%.

Các sản phẩm:

1. Eco-Smart Plus ERV

2. Eco-Smart HEPA ERV

3. ERVQ - B150 - 1A1F

4. ERVQ - L300/600 - 1A1F

5. Eco - Smart ERV XHBQ

6. Eco - Smart XHBQ - DCTPA series energy recovery ventilator.

7. Miss Slim series ERV with high purification F9 filter.

8. XHBQ - TH series ERV with high purification F9 filter.

9. TG series new suspended ERV.

10. Miss Slim ERV

11. Energy recovery ventilator - TH series.

12. Energy recovery ventilator - TZ series.

13. Energy recovery ventilator - TP series.

14. Energy recovery ventilator - D series, floor standing type.

15. Energy recovery ventilator - TG series, floor standing type.

16. Energy recovery ventilator - G series, suspended type.

 

 

Tên công ty liên kết

Công ty TNHH MTV EN-GREEN Việt Nam được thành lập nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm hàng đầu về tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh.