HỆ THỐNG TÁCH NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC SẠCH

Seawater desalination is one of the useful resolutions to world-widely water crisis. With the advantage of almost 30 years vacuum heat exchange technology experience, we succeed in developing MED seawater desalination equipment and systems.

Seawater desalination is one of the useful resolutions to world-widely water crisis. With the advantage of almost 30 years vacuum heat exchange technology experience, we succeed in developing MED...

Tên công ty liên kết

Công ty TNHH MTV EN-GREEN Việt Nam được thành lập nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm hàng đầu về tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh.