HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT

Heat exchangers include compressor intercooler, after cooler and regenerative heater, which mainly applied for chemical, petrochemical, medicine, metallurgy industries.
Manufacturing limits: Diameter: 10000mm, Length: 50m, Weight: 300tons

Heat exchangers include compressor intercooler, after cooler and regenerative heater, which mainly applied for chemical, petrochemical, medicine, metallurgy industries. Manufacturing limits:...

Tên công ty liên kết

Công ty TNHH MTV EN-GREEN Việt Nam được thành lập nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm hàng đầu về tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh.