HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT

HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT

Heat exchangers include compressor intercooler, after cooler and regenerative heater, which mainly applied for chemical, petrochemical, medicine, metallurgy industries. Manufacturing limits: Diameter: 10000mm, Length: 50m, Weight: 300tons

Heat exchangers include compressor intercooler, after cooler and regenerative heater, which mainly applied for chemical, petrochemical, medicine, metallurgy industries.
Manufacturing limits: Diameter: 10000mm, Length: 50m, Weight: 300tons

The customer includes BASF, SHELL, Linde, Air Liquide, Man Turbo, Petro China and other international and domestic major corporations, the high efficiency heat exchangers already export to Germany, Kuwait, Korea, etc.

Các sản phẩm khác

Tên công ty liên kết

Công ty TNHH MTV EN-GREEN Việt Nam được thành lập nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm hàng đầu về tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh.