CHILLER GIẢI NHIỆT NƯỚC

Bao gồm Chiller li tâm, chiller trục vit và chiller xoắn ốc, Công suất từ 10RT tới 4000RT

Chiller sử dụng máy nén trục vít, tăng giảm công suất bằng biến tần.

Chiller giải nhiệt nước sử dụng máy nén xoắn ốc.

Chiller giải nhiệt nước sử dụng máy nén trục vít, tăng giảm tải vô cấp bằng van trượt.

Chiller ly tâm

Tên công ty liên kết

Công ty TNHH MTV EN-GREEN Việt Nam được thành lập nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm hàng đầu về tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh.