HEAT RECOVERY VENTILATOR

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hoặc bánh xe hồi nhiệt, lưu lương 300m3/h tới 20,000m3/h.

Các sản phẩm:

1. New TG series suspended HRV.

2. Heat recovery ventilator - G series, suspended type.

3. Heat recovery ventilator - TG/D series, floor standing type.

4. Heat recovery ventilator - D series, floor standing type.

Tên công ty liên kết

Công ty TNHH MTV EN-GREEN Việt Nam được thành lập nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm hàng đầu về tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh.