PLATE HEAT EXCHANGER

Các sản phẩm:

1. Heat pipe heat exchanger.

2. Crossflow plate heat exchanger.

3. Crossflow total heat exchanger.

4. Crossflow plate heat exchanger.

Tên công ty liên kết

Công ty TNHH MTV EN-GREEN Việt Nam được thành lập nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm hàng đầu về tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh.