HEAT WHEEL

Bánh xe hồi nhiệt, hiệu suất từ 70% tới 90% và được chứng nhận Eurovent.

Các sản phẩm:

1. Heat recovery wheel.

2. Energy recovery wheel.

Tên công ty liên kết

Công ty TNHH MTV EN-GREEN Việt Nam được thành lập nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm hàng đầu về tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh.