TICA & UTC

Máy phát điện Organic Rankine Circle - ORC là công nghệ của Mỹ, do hãng United Technologies Corporation (UTC) sản xuất. 

Máy phát điện ORC tận dụng nguồn nhiệt thải dư thừa từ quá trình sản xuất của nhà máy để tạo ra nguồn điện 280kw/h.

         

         

         

Máy phát điện ORC - Organic Rankine Circle là công nghệ của Mỹ, do hãng United Technologies Corporation (UTC) sản xuất. Máy phát điện ORC tận dụng nguồn nhiệt thải...

Tên công ty liên kết

Công ty TNHH MTV EN-GREEN Việt Nam được thành lập nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm hàng đầu về tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh.