Bơm nhiệt hấp thụ chạy trực tiếp, và chạy bằng hơi nước.

Bơm nhiệt hấp thụ chạy trực tiếp, và chạy bằng hơi nước.

Máy bơm nhiệt hấp thụ, dùng nước làm môi chất lạnh, chủ yếu áp dụng trong ngành luyện thép, kim loại màu, than, nhà máy điện và các ngành công nghiệp hoá đá. So với bơm nhiệt điện, trong đó có thể tạo ra nước nóng với nhiệt độ> 90 ℃, thậm chí hơi nước với áp suất ≤ 6Bar.

    Máy bơm nhiệt hấp thụ, dùng nước làm môi chất lạnh, chủ yếu áp dụng trong ngành luyện thép, kim loại màu, than, nhà máy điện và các ngành công nghiệp hoá đá.
   So với bơm nhiệt điện, trong đó có thể tạo ra nước nóng với nhiệt độ> 90 ℃, thậm chí hơi nước với áp suất ≤ 6Bar.

1.  Không sử dụng gas freon => Bảo vệ môi trường

 2.  Sử dụng hơi thừa từ nồi hơi hoặc đốt trự tiếp => Tiết kiệm năng lượng.

 3.  Ít bộ phận chuyển động, độ ồn thấp, tính bền vững cao.

 4. Chi phí bảo hành bảo trì thấp

 5. Cung cấp nước nóng từ 55 - 100 degC, 130degC tới 169degC, cung cấp steam 1-6bar.

 6. Công suất 1-30MW

 7. Năng lượng sử dụng: 30℃-140℃ hot water;70℃-140℃ heat conducting oil;-0.2Bar-2Bar steam;70℃-140℃ multi-component gas;70℃-140℃ organic process fluid

Các sản phẩm khác

Tên công ty liên kết

Công ty TNHH MTV EN-GREEN Việt Nam được thành lập nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm hàng đầu về tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh.