Air Cooled Screw Chiller (ACDX Series)

Air Cooled Screw Chiller (ACDX Series)

Chiller giải nhiệt gió dạng tiết lưu trực tiếp, sử dụng gas R407c

Air Cooled Screw Chiller (ACDX Series)

 

ACDX Series

Cooling Capacity from 270 - 1156 kW (77 - 329 TR)* The ACDX Series features:

  • Silent Vertical Hermetic Screw Compressors
  • Unique Low Noise Control Design
  • Improved Shell & Tube Evaporator
  • Advanced Microprocessor Based Controller
  • R407C

* 50Hz only
 

Các sản phẩm khác

Chiller giải nhiệt gió dạng ngập lỏng

Chiller giải nhiệt gió, hiệu suất cao

Chiller giải nhiệt gió sử dụng máy nén xoắn ốc và gas r410a

Tên công ty liên kết

Công ty TNHH MTV EN-GREEN Việt Nam được thành lập nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm hàng đầu về tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh.