Air Cooled Screw Chiller (AFVX-E Series)

Air Cooled Screw Chiller (AFVX-E Series)

Chiller giải nhiệt gió dạng ngập lỏng

Air Cooled Screw Chiller (AFVX-E Series)

 

AFVX-E Series

Cooling Capacity from 299 - 1692 kW (85 -481 TR)

The AFVX-E Series features:

  • Improved Quiet, Reliable Series of Vertical Screw Compressors
  • Improved Flooded Shell & Tube Evaporator
  • High Efficiency and COP
  • Advanced Vision 2020i Controller
  • PHE DX Subcooler
  • Unique Low Noise Control Design
  • Suitable for High AmbientApplication
  • R134a

 

Các sản phẩm khác

Chiller giải nhiệt gió, hiệu suất cao

Chiller giải nhiệt gió dạng tiết lưu trực tiếp, sử dụng gas R407c

Chiller giải nhiệt gió sử dụng máy nén xoắn ốc và gas r410a

Tên công ty liên kết

Công ty TNHH MTV EN-GREEN Việt Nam được thành lập nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm hàng đầu về tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh.